תחזית פריימריז ליכוד - 2022

המדגם נעשה ביום הפריימריז בקרב מצביעי הליכוד.

המדגם נעשה על ידי חברת פידבק – ניהול סקרים.